З метою надання послуг зі страхування, реалізації прав та обов’язків, що виникають з правочинів (договорів страхування) та/або вимог законодавства ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» може здійснювати збирання, обробку, зберігання, передачу персональних даних Клієнтів.

Склад персональних даних, що обробляються відповідно до зазначеної мети: прізвище, ім’я та по батькові особи; серія, номер, дата та орган видачі паспорта громадянина України, іншого документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; зареєстроване або фактичне місце проживання; адреса електронної пошти, номери контактних телефонів, серія, номер, дата та орган видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія, дані про транспортний засіб (VIN код, марка, модель, об’єм двигуна, державний номер) та інші пов’язані з вказаними документами дані.

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» може передавати персональні дані третім особам винятково з метою провадження своєї страхової діяльності, в тому числі і з метою належного виконання взятих на себе зобов’язань за правочинами (договорами) та відповідно до вимог законодавства - особам, що надають ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» послуги за договорами аутсорсингу (зокрема, асистуючим компаніям, перестраховикам, тощо), на вимогу державних органів.

Місцезнаходження персональних даних - Персональні дані зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях за місцезнаходженням ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

Клієнт (суб’єкт персональних даних) наділений правами, що визначені в ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Надаючи копії своїх паперових документів та/або цифрових е-документів у форматі pdf (шеринг) за допомогою програмних засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» (далі – Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатку Порталу Дія, цим Клієнт підтверджує, що надає свою згоду на збирання, обробку, зберігання, передачу персональних даних про себе ініціатору запиту (отримувачу персональних даних) ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

Клієнт підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних до бази персональних даних клієнтів ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ», а також про права Клієнта, визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».