Тендер на поиск аудиторской компании для СК

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності.


Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).


У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», зокрема щодо суб’єктів аудиторської діяльності при наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, а також умовам конкурсу.

 

Основні відомості про замовника

 

Повне найменування

(українською мовою)

Товариство з додатковою відповідальністю

«Страхова компанія «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35429675

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Загреба Іван Миколайович

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю 

Місцезнаходження: поштовий індекс,

адреса

08131 Київська область, Києво-Святошинській р-н,

с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд.56

Телефон, факс

+38 044 5033555

Електронна пошта (за наявності)

info.insurance@vidi.ua

Інформація про послугу

Вид послуги:

Проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» за  2019-2021 рр.

Місце надання послуг: 

08131, Київська область, Києво-Святошинській р-н, с. Софіївська

Борщагівка, вул. Велика Кільцева, буд.56


Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності:
 

Підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності).

Підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика).

 

Учасники тендеру мають відповідати наступним вимогам:
 

Відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.


Інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.


За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.


Може забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту.


За основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з МСФЗ.


Строк діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 5 років.


Мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства.


Мати досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній.

Не мати стягнень з боку Аудиторської палати України та Ради нагляду за аудиторською діяльністю.


Не мати фактів подання недостовірної звітності фінансовими установами, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, що підтверджена аудиторським висновком суб’єкта аудиторської діяльності.

 

Пакет документів для участі у тендері повинен містити:

  • Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, та інше).
  • Наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтва, сертифікатів та термін їх дії.
  • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та строк виконання.
  • Проект договору аудиту фінансової звітності.
  • Лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.
  • Інші документи, що підтверджують відповідність вищенаведеним вимогам конкурсного відбору.

 

Дата оголошення тендеру: 

08 серпня 2019 року, 9:00

Кінцевий строк приймання пропозицій:

20 вересня 2019 року, 18:00

Дата проведення тендеру:

25 вересня 2019 року.

 

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі першочергового критерію «цінова пропозиція», з урахуванням усіх податків та зборів. Також до уваги беруться такі критерії, як строк надання послуг та досвід надання аналогічних послуг фінансовим установам.

 

У межах тендеру буде підтримано одну пропозицію.

 

Тендерні пропозиції для участі в конкурсі надсилати на електронну адресу: tetyana.slobodchukova@vidi.ua

 

Зверніть увагу:
 

Документи, що надійшли після встановленого терміну, подані не в повному обсязі та/або з порушенням умов тендеру, не розглядатимуться.


Результати тендеру будуть розглянуті органом, на який покладено функції аудиторського комітету.


Про результати тендеру повідомимо всіх учасників, які приймали участь, електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті: www.insurance.vidi.ua.

 

Контактна особа: Тетяна Слободчукова, начальник фінансово-економічного відділу ТДВ "СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ", tetyana.slobodchukova@vidi.ua