ПОЛІТИКА ЯКОСТІ

На підприємстві ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ», що входить до групи компаній VIDI, розроблена, впроваджена та сертифікована на відповідність вимогам стандарту ISO 9001:2015 система якості менеджменту.

Система якості менеджменту – це комплекс взаємопов'язаних процесів, які, формуючи більш досконалу модель управління діяльністю компанії для забезпечення її результативності, базуються на лідерстві керівництва та уміннях персоналу, а також ведуть до взаємовигідних стосунків з партнерами. Наявність сертифікату ISO 9001 гарантує, що всі бізнес-процеси, які функціонують на підприємстві, є чітко скоординованими і знаходяться під контролем керівників процесів.

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» має репутацію однієї з провідних та найнадійніших страхових компаній на українському ринку автомобільного страхування. Для стійкого розвитку організації та підвищення рівня конкурентоздатності на ринку страхових послуг підприємство здійснює свою діяльність на основі ризик-орієнтовного мислення, визначає зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на досягнення встановлених цілей.
Для реалізації політики у сфері якості менеджменту керівництво ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ», відповідно до інтересів клієнтів, персоналу та суспільства в цілому, бере на себе зобов’язання керуватися наступними принципами:
  • побудова ефективної бізнес-моделі задля досягнення лідерських позицій на ринку страхових послуг;
  • підвищення прибутковості та конкурентоздатності компанії через надання клієнтам сучасних якісних послуг страхування, а також постійне удосконалення системи менеджменту, впровадження інновацій і системи мотивації та навчання персоналу;
  • управління ризиками з метою створення нових можливостей для розвитку підприємства, розвиток системи своєчасного прийняття рішень, підвищення контролю над ситуаціями;
  • забезпечення необхідними ресурсами для якісного виконання діяльності, спрямованої на постійне вдосконалення ризик-менеджменту;
  • створення умов для самореалізації всього персоналу, підвищення його компетентності, участі в удосконаленні системи управління підприємства;
  • створення та підтримка конкурентних умов оплати праці персоналу ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».