Купуйте ТОЙОТА та гарантовано отримайте подарунок

Офіційні правила участі в рекламній акції 
«Купуйте ТОЙОТА та гарантовано отримайте подарунок» 
(далі за текстом – Правила)

1. Організатори Акції, територія та строки її проведення
1.1. Організатором Акції ««Купуйте ТОЙОТА та гарантовано отримайте подарунок»  
 є Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування», що розташоване за адресою: вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131, Україна (далі за текстом - Організатор).
1.2. Територія проведення Акції: Київська обл.
1.3. Період проведення Акції – з 01.02.2024 р. по 31.10.2024 р. включно.
1.4. Партнер Акції – ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА»

2. Правове регулювання проведення Акції
2.1. Проведення Акції здійснюється згідно з цими Правилами та законодавством України.

3. Учасники Акції
3.1. В Акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років (у тому числі фізичні особи-підприємці) та які на період проведення Акції виконали всі необхідні умови цієї Акції, що викладені нижче (далі за текстом - Учасники чи Учасники Акції). Акція не поширюється на юридичних осіб.
3.2. Учасниками Акції не можуть бути працівники підприємств, що входять до складу VIDI та члени їхніх родин (у тому числі працівники ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» та члени їхніх родин), а також умови Акції не поширюються на працівників Постачальника послуг та членів їхніх родин.

4. Умови участі в Акції
4.1. Обов’язковою умовою участі в Акції є укладання особою, що відповідає вимогам розділу 3 цих Правил, у дилерському центрі ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" в період проведення Акції, визначеному в пункті 1.3. цих Правил, договору купівлі-продажу нового автомобіля марки Тойота на некредитних умовах   (далі по тексту – Договір купівлі-продажу). 
4.2. Акція не поширюється на автомобілі з пробігом.

5. Подарунки за Акцією. 
5.1. Кожний Учасник Акції, який уклав Договір купівлі-продажу на автомобіль марки ТОЙОТА  в дилерському центрі ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" в період дії акції, та сплатив платіж повний або зробив передоплату згідного договору (на підтвердження оплати особа надає квитанцію), має можливість отримати від спеціаліста зі страхування один подарунок у вигляді брендованого Подарунку, який Учасник акції обирає сам, через витягування навмання кульки з лототрону, в кожній кульці, яких передбачено 30 шт міститься назва подарунку. Подарунковий фонд передбачений в п. 5.2.
5.2. Фонд брендованих Подарунків за Акцією:
«набір серветок автомобільних», 
«брендована сумка», 


А також, до призового фонду додаються 2 типи подарункових сертифікати, які надає компанія є Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування»:

1)    Подарунковий сертифікат на опцію «Будь-яка особа, допущена Страхувальником, на законних підставах», зразок Сертифікату у додатку до правил
2)    Подарунковий сертифікат на знижку у 500 грн., на придбання страхового полісу добровільного страхування наземного транспорту - КАСКО від СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» на новий автомобіль марки TOYOTA придбаного до 30.10.2024 в салоні ТОВ «ВІДІ-АВТОСТРАДА». зразок Сертифікату у додатку до правил

Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену в пункті 5.2 цих Правил кількість. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості і кількості Подарунків, передбачених цими Правилами.

6.Порядок розіграшу подарунків:
6.1.Видача  повинна бути здійснена спеціалістом зі страхування на вимогу Учасника Акції та за умови виконання всіх умов Акції. 
6.2. Учасник Акції отримує Подарунок безпосередньо від спеціаліста зі страхування. 
6.3. Усі Подарунки мають зовнішній вигляд  відповідно до макетів подарунків розміщених у розділі 8 цих Правил.
6.4. Отримати Подарунок можуть тільки ті Учасники, які виконали умови Акції.
6.5. Подарунок вручається Учасникам Акції безпосередньо під час розіграшу на території дилерського центру ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" за  адресою: вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка, Київська обл., Україна в день оформлення договору купівлі-продажу нового автомобіля марки ТОЙОТА.
6.6. У випадку відмови Учасника брати участь в Акції для отримання належного йому Подарунку протягом доби з моменту укладання Договору купівлі-продажу нового автомобіля марки ТОЙОТА відповідно розділу 4 цих Правил, він втрачає право вимагати такий Подарунок.
6.7. Вручення Подарунку відбуватиметься за місцем укладання Договору купівлі-продажу нового автомобіля марки ТОЙОТА, за адресою: вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131.
6.8. Учасник Акції має право відмовитися від отримання Подарунку. Заміна Подарунку, грошовим еквівалентом не допускається. Заміна Подарунку не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Передача права на отримання Подарунку, іншій особі не допускається.

7. Інші умови.
7.1. Організатор не несе відповідальності за неотримання Учасниками Подарунку у зв'язку з іншими не залежними від Організатора причинами. 
7.2. Організатор не несе відповідальність за втрату, пошкодження чи знищення Подарунку після передачі Учаснику Акції, та не здійснює заміну.
7.3. Організатор не несе відповідальності за якість, справність товару чи за нанесені збитки під час експлуатації даного Подарунку, який є Подарунком за умовами Акції, після отримання їх Учасниками Акції.
7.4. Організатор не надає гарантійних зобов’язань за Подарунком 
7.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації її Організаторам з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України, у тому числі на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю чи інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у тому числі право публікації (у тому числі його імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (у тому числі рекламного характеру) тощо без обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання ніяким чином не буде відшкодовано Організатором Акції та/чи третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 
Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, SMS-повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) про наступні активності Організатора тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання інформації, SMS-повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) про зазначені активності Організатора письмовим повідомленням про таке рішення Організатора Акції.
7.6. Учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором без часових обмежень з інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою. 
7.7. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за надану ними інформацію.
7.8. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів з ними.
7.9. Організатор Акції не компенсує транспортні та інші витрати Учасника Акції, пов'язані з можливістю отримання або доставки Подарунка. 
7.10. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених цими Правилами, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.
7.11. У разі виникнення будь-яких спірних питань, що не врегульовані цими Правилами, ситуацій, які допускають неоднозначне трактування цих Правил, остаточне рішення приймає Організатор.
7.12. Усі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх. 
7.13. Інформування про умови проведення Акції здійснюється спеціалістом зі страхування в день укладання договору купівлі-продажу нового автомобіля марки Тойота на некредитних умовах в дилерському центрі ТОВ "ВІДІ АВТОСТРАДА" в місці розташування за адресою: вул. Велика Кільцева, 56, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08131, Україна
7.14. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення. Зазначені зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
7.15. Інформування про умови проведення Акції ТДВ «СК «ВіДі-Страхування» здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-ресурсі Організатора. Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном:  (044) 503 35 55 (Київський регіон) 

8. Макети брендованих подарунків:

1.Подарунковий сертифікат на знижку у 500 грн., зразок Сертифікату :
 
2. Подарунковий сертифікат на опцію 
«Будь-яка особа, допущена Страхувальником, на законних підставах», зразок Сертифікату:
 
3. Набір серветок автомобільних
 
 
4. Брендована сумка

До кінця акції залишилось:
Днів
Часов
Хвилин
секунд
Заповніть форму щоб прийняти участь в акції