uaAA - Рейтинг фінансової стійкості СК ВІДІ-СТРАХУВАННЯ

РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» підтвердило рейтинг фінансової стійкості СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» на високій позначці uaАА

1 лютого 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про присвоєння кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) страховика Товариству з додатковою відповідальністю «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» (ЄДРПОУ 35429675) за національною шкалою на рівні uaАА.

Страховик з рейтингом uaАА характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними висновками:

  1. ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» відноситься до категорії середніх страховиків. За 9 місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року Компанія помітно збільшила масштаби діяльності, продемонструвавши збільшення обсягів валового бізнесу (на 37,22% до 162,075 млн. грн.), стрімке зростання розмірів чистого прибутку (в 3,6 рази до 14,127 млн. грн.) та фінансового результату від операційної діяльності (в 11,2 разів до 15,604 млн. грн). Переважну частку брутто-премій (87%) Компанія отримувала від фізичних осіб.
  2. Згідно з даними за 9 місяців 2020 року ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» надавала послуги з семи видів страхування. Виходячи з того, що найбільшу частку премій в структурі валових премій Страховика займало страхування наземного транспорту (крім залізничного), частка якого за підсумками перших трьох кварталів 2020 року склала 99,45%, РА «Стандарт-Рейтинг» характеризує рівень диверсифікації за видами страхування в СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ як низький. Водночас, рівень диверсифікації за клієнтським портфелем» в Компанії є високим, оскільки вона надає послуги зі страхування наземного транспорту великій кількості страхувальників, що є клієнтами автосалонів в Україні.
  3. Станом на кінець третього кварталу 2020 року на поточних та депозитних рахунках Компанії було розміщено 102,841 млн. грн. Станом на 30.09.2020 р. підпроцентні активи покривали 183,36% виплат і 104,46% зобов’язань Страховика. Підпроцентні активи Компанії були представлені коштами на поточних та депозитних рахунках в банках, а також державними цінними паперами (ОВДП).
  4. Станом на 30.09.2020р. співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями в СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» становило 41,01%, що відповідає достатньому рівню капіталізації. Висока частка у власному капіталі Страховика нерозподіленого прибутку (59,16%) на фоні зростання його обсягів (в 2,54 рази) та питомої ваги (на 23,22 п.п.) є позитивним фактором. На думку РА «Стандарт-Рейтинг», з огляду на результати роботи СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» за 9 місяців 2019 та 2020 рр., в наступному періоді докапіталізація Компанії не знадобиться.
  5. Засновниками (учасниками) ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» є 11 юридичних осіб. Не дивлячись на те, що формально рівень зовнішньої підтримки ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» є невизначеним, проте наявність серед засновників Страховика компаній, які є лідерами автомобільного ринку України, позитивно впливає на можливість власників за необхідності надати Страховику зовнішню підтримку.
  6. Станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів. На момент присвоєння рейтингу Страховик не мав податкового боргу та суттєвих суперечок з регулюючими або податковими органами. Вивчення справ, що містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, показало, що на момент підготовки Звіту про рейтингове дослідження в ньому не містилося справ, які б могли істотно вплинути на фінансову стійкість Страховика.