Інформація, що розкривається ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» в розрізі права клієнта на інформацію

Назва Опис
1 Відомості про найменування

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»

2 Інформація про торгівельні марки (знаки для товарів і послуг)

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг № 227114 від 25.05.2017

Ліцензійний договір_ТМ_110823

3 Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 647860

Дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 24.09.2007

Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 1 070 102 0000 029970

Ідентифікаційний код 35429675

4 Відомості про місцезнаходження

08131, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, будинок 60-А

5 Відомості про режим робочого часу

Робочі дні: понеділок-пятниця з 9:00-18:00 без перерви

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні

6 Контактний номер телефону

+380 44 5033555

7 Адреса електронної пошти

info.insurance@vidi.ua

8 Відомості щодо включення до Державного реєстру фінансових установ

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» зареєстровано як фінансову установу відповідно до розпорядження Держфінпослуг

Дата прийняття та номер рішення про переоформлення свідоцтва: 26.02.2010 № 431-ПС

Реєстраційний номер 11102088

Свідоцтво про державну реєстрацію фінансової установи серія СТ № 511

Дата видачі свідоцтва 26.02.2010

Посилання на сайт Національного банку України для перевірки - https://kis.bank.gov.ua

9 Керівники фінансової установи (відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи, головного бухгалтера)

Склад Наглядової ради:

- Голова Наглядової ради - Руднєва Галина Володимирівна

- Член Наглядової ради - Яворський Максим Олександрович

- Член Наглядової ради - Потапова Юлія Вікторівна

Виконавчий орган – Дирекція.

Склад Дирекції:

- Генеральний директор - Загреба Іван Миколайович

- Заступник генерального директора з юридичних питань - Семко Владислав Сергійович

- Заступник генерального директора з продажів - Кугаєвська Юлія Михайлівна

Головний бухгалтер - Філатова Олена Олександрівна

10 Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи, місця надання фінансових послуг

Відокремлені підрозділи відсутні.

Фінансові послуги надаються за місцем знаходження ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» та можуть надаватися за місцем знаходження уповноважених осіб ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»

11 Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації

Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

12 Рішення про ліквідацію/припинення

Рішення про ліквідацію/припинення не приймалось

13 Веб-сайт

https://insurance.vidi.ua

Лист-погодження від 08.01.2019

Сертифікат про реєстрацію доменного імені

14 Перелік фінансових послуг
 1. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків:

 2. Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного):

 3. Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу):

 4. Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ:

 5. Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]:

 6. Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]:

 7. Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків:

 8. Страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту):

 9. Страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я):

 10. Страхова діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат:

 11. Страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника):

Посилання на сайт Національного банку України для перевірки - https://kis.bank.gov.ua

Порядок та умови надання вказаних послуг в сфері страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог ЗУ «Про страхування». Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства.

15 Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги

Вартість послуги у сфері страхування обчислюються страховиком актуарно (математично). Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для конкретного виду добровільного страхування) та залежно від погоджених сторонами умов страхування, що мають значення для визначення вартості послуги (наприклад розміру страхової суми, франшизи, строку страхування) та зазначається в конкретному договорі страхування.

16 Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками

Вартість послуги у сфері страхування визначається відповідності до затверджених Правил страхування (для конкретного виду добровільного страхування) та залежно від погоджених сторонами умов страхування, що мають значення для визначення вартості послуги (наприклад розміру страхової суми, франшизи, строку страхування) та зазначається в проєкті договору страхування.

Порядок сплати податків і зборів за рахунок клієнта в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до чинного податкового законодавства.

Зокрема, відповідно до Податкового кодексу України та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.12.2010 № 997

«Про затвердження Порядку застосування підпунктів 165.1.27 та 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та пенсійних виплат, отримуваних платником податку за договорами страхування, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійного вкладу та довірчого управління» до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупної суми, отримана платником податку від страховика-резидента за договором страхування, іншим, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:

1. При страхуванні майна платника податку:

1.1. Під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

1.2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу (18 відсотків бази оподаткування).

1.3. Про суму здійснених виплат страхового відшкодування податкові агенти повідомляють органи державної податкової служби у складі податкової звітності за черговий податковий період.

2. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку:

2.1. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку сума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

2.2. У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу (18 відсотків бази оподаткування).

17 Істотні умови договору страхування У договорі страхування обов'язково зазначаються:

1) назва документа та страхового продукту (за наявності);

2) найменування та адреса страховика;

3) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження або найменування страхувальника;

4) інформація про предмет страхування;

5) інформація про об'єкт страхування;

6) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження або найменування вигодонабувача (за наявності);

7) розмір страхової суми та/або ліміти відповідальності за договором страхування за класами страхування іншими, ніж страхування життя;

8) розмір страхової суми та/або розміри страхових виплат за договором страхування життя (крім договорів, у яких не визначається страхова сума та/або розміри страхових виплат);

9) перелік страхових ризиків;

10) перелік винятків із страхових випадків та обмеження страхування;

11) страховий тариф (крім договорів, у яких не визначається страховий тариф);

12) строк дії договору страхування, порядок вступу його в дію, період (періоди) страхування, територія дії договору страхування;

13) розмір страхової премії, порядок та строки її сплати;

14) порядок внесення змін і припинення дії договору страхування;

15) порядок розрахунку, умови та строки здійснення страхових виплат;

16) причини відмови у страховій виплаті;

17) права та обов'язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

18) порядок вирішення спорів;

19) інші умови за згодою сторін.

18 Наявність у споживача права відмови від договору, права розірвання, припинення договору, права дострокового виконання договору, а також порядок та наслідки реалізації таких прав

За загальним правилом, відповідно до ст. 105 ЗУ «Про страхування» дія договору страхування припиняється та договір втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

1) закінчення строку дії договору страхування;

2) виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

3) несплати страхувальником чергової частини страхової премії у встановлений договором строк (у разі сплати страхової премії частинами). При цьому договір страхування вважається достроково припиненим з дня, наступного за встановленим у договорі страхування днем сплати чергової частини страхової премії, якщо інше не передбачено умовами договору;

4) ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника - фізичної особи (крім випадків, передбачених статтею 100 цього Закону);

5) ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством України;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання договору страхування недійсним;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України та договором страхування.

2. Дія договору страхування може бути достроково припинена за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами такого договору. Дія договору страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це не надав згоду страхувальник, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами такого договору та законодавством України.

У разі припинення страховиком діяльності та виконання страхового портфеля страховик повертає страхувальнику сплачені страхові премії повністю. У разі передачі страхового портфеля страховику-правонаступнику та припинення договору страхування відповідно до частини третьої статті 56 цього Закону за ініціативою страхувальника після такої передачі страховик-правонаступник повертає страхувальнику страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії договору страхування.

3. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу сторону не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.

4. У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії договору, з вирахуванням витрат, пов'язаних безпосередньо з укладенням і виконанням цього договору страхування, та фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим договором страхування.

Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, страховик повертає страхувальнику сплачену ним страхову премію повністю.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страховика страхувальнику повертається повністю сплачена ним страхова премія.

Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення строку дії договору, з вирахуванням витрат, пов'язаних безпосередньо з укладенням і виконанням цього договору страхування, та фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим договором страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі здійснювалися в безготівковій формі.

6. Законом можуть передбачатися випадки, у яких дія договору страхування не може бути достроково припинена, зокрема якщо:

1) обов'язковість укладення договору страхування визначена законом;

2) укладення договору страхування є реалізацією інших правовідносин.

Конкретний порядок здійснення розрахунків з клієнтом внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги визначається в проекті договору.

У разі розірвання договору страхування зобов’язання сторін за цим договором припиняються.

19 Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

Не застосовується

20 Порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни до договору страхування вносяться за згодою страховика та страхувальника шляхом укладання додаткового договору до такого договору страхування

21 Порядок та умови консультування клієнтів щодо страхових послуг

За загальним правилом консультування клієнтів відбувається в усній формі шляхом безпосереднього звернення клієнта до працівника з реалізації страхових продуктів, чи в телефонному режимі

22 Вид винагороди, яку працівник з реалізації страховика (у разі залучення працівника до реалізації страхового продукту) отримає при укладенні договору страхування, в тому числі порядок та умови її виплати

Відповідно до умов трудового договору

23 Платежі (крім страхових премій), які клієнт зобов'язаний сплатити у разі укладення договору страхування

Відсутні (не стосується банківських послуг за перерахування коштів)

24 Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги

-----------------------

25 Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» чітко дотримується чинного законодавства, зокрема, у сферах захисту прав споживачів, надання фінансових послуг.

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги.

Можливий особистий прийом споживачів керівництвом компанії.

Будь-які спори щодо відносин, які походять з договору страхування чи виникають у зв’язку з ним, підлягають врегулюванню у досудовому порядку шляхом переговорів.

У випадку недосягнення згоди щодо врегулювання спірних питань, кожен споживач послуг ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» має право звернутись зі скаргою до:

- Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1, адреса електронної пошти econsumer-info@dpss.gov.ua);

- Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області (08134, Київська обл., Бучацький р-н, м. Вишневе, вул. Паркова, 34 а, адреса електронної пошти gu@dpssko.gov.ua);

- НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, телефон: +380 800 505 240). Інформацію про НБУ для захисту прав споживачів можна переглянути за наступними посиланнями:
https://bank.gov.ua/ua/contacts
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

- також до суду за захистом своїх прав.

26 Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» несе відповідальність згідно чинного законодавства та умов договору.

За несвоєчасну виплату страхового відшкодування ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» несе майнову відповідальність шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені) в розмірі, що передбачений договором страхування.

27 Адреса, за якою приймаються скарги споживачів

08131, Київська обл., Бучанський р-н, село Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, будинок 60-А

Електронна пошта: info.insurance@vidi.ua

Звернутися до ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» зі скаргою можна шляхом:

- направлення письмової скарги на адресу за місцезнаходженням ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»;

- направлення письмової скарги, що підписана електронним цифровим підписом на адресу електронної пошти ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ»;

- безпосередньої подачі письмової скарги у відділі врегулювання ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

28 Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Номер телефону: 0 800 505 240

Сайт: https://bank.gov.ua

29 Інформація про кількість акцій фінансової установи та розмір часток, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, а також перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи або належна їм кількість акцій фінансової установи перевищують 5 відсотків

Статутний капітал (його частка) не перебувають у власності членів виконавчого органу ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ».

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» перевищують 5 відсотків:

- ТОВ «ВІДІ ЕЛІТ» (35534844, УКРАЇНА) – 9,5 відсотка;

- ТОВ «ВІДІ-СКАЙ» (39195699, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ АВТОМОБІЛІ З ПРОБІГОМ» (35519014, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ ГРАНД» (39502491, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ АВТОСТРАДА» (31607392, УКРАЇНА) – 9,5 відсотка;

- ТОВ «ВІДІ ЕЛЕГАНС» (36304293, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ АВЕНЮ» (35411322, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ-ПАУЕР» (39195788, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ-САНРАЙЗ» (39207955, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ-СТАР» (39200640, УКРАЇНА) – 9 відсотків;

- ТОВ «ВІДІ НОРДВЕЙ» (40252545, УКРАЇНА) – 9 відсотків.

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ

Найменування/ПІБ Ідентифікаційний код/
реєстраційний номер облікової картки платника податків
Вид послуги Обсяг повноважень
1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 21685166 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДІ ПАЛЬМІРА» 35038593 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
3 ФОП ЗАЙЦЕВ ВІКТОР ВАДИМОВИЧ 3313710394 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
4 ФОП ЗАРАПІН КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ 3007821618 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
5 ФОП КОВАЛЕНКО МІЛА ІВАНІВНА 2610607464 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
6 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 14361575 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
7 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» 09807862 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
8 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» 00032129 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
9 ФОП ПАВШЕНКО ЛЮДМИЛА ГЕНАДІЇВНА 2785400522 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕЖО СІТРОЕН Україна» 36872294 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
11 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» 14360570 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
12 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 23697280 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
13 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РСІ ФАЙНЕНШИАЛ СЕРВІСИС ЮКРЕЙН» 35465410 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
14 ФОП ГРОМОВА ОЛЬГА ЮРІЇВНА 3344707945 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
15 ФОП ШЕРСТЮК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 3210120014 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
16 ФОП ПОПЕНКО СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ 2801307236 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
17 АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» 33695095 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
18 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРЕКСІМБАНК» 00032112 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОБАНКЕР» 41704968 Консультування; робота, пов'язана з підготовкою та укладанням договорів Визначено договором
ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ
АРХІВ

Розкриття інформації

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
що розкривається ТДВ «СК «ВІДІ-СТРАХУВАННЯ» на виконання вимог частини четвертої статті 121 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Правила добровільного страхування

ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ